آن‌گاه که مرا یاد می‌کنی، فروتن باش.(‌کافی2/497)قال الله عزّوجلّ